Lịch thi đấu Bán kết

Thứ 4, ngày 01/05/2024
Thứ 5, ngày 02/05/2024
Thứ 4, ngày 08/05/2024
Thứ 5, ngày 09/05/2024

Lịch thi đấu Chung kết

Chủ nhật, ngày 02/06/2024

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi